sadsad x
asdasd

YKS Konuları

03 Nisan 2024

YKS, Türkiye'de liseden sonra yükseköğretime geçiş için ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen bir sınav sistemidir. 2017 yılından beri uygulanan bu sistem, adayların tercih ettikleri bölümlere yerleşmelerini sağlayan temel bir ölçüttür.
YKS, adayların akademik bilgi ve becerilerini ölçerek, onları ilgi alanlarına ve yeteneklerine uygun lisans programlarına yönlendirmeyi amaçlar. Bu sınav, Türkiye'deki yükseköğretime girişin tek kapısıdır ve adayların gelecekteki eğitim ve kariyer planlarını doğrudan etkiler.
YKS'nin kapsamı şu şekildedir:


Temel Yeterlilik Testi (TYT): Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında temel bilgi ve becerileri ölçer.
Alan Yeterlilik Testi (AYT): Eşit Ağırlık, Sözel ve Sayısal olmak üzere üç alt testten oluşur. Adayların tercih ettiği alana göre ilgili alt testlerden puan alır.
Yabancı Dil Testi (YDT): Adayların yabancı dil becerilerini ölçer. İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça olmak üzere beş dilde uygulanır. YKS'nin önemi şu şekilde özetlenebilir:
Adayların yükseköğretime girişini sağlar. Tercih edilen bölüme yerleşme şansını belirler. Gelecekteki eğitim ve kariyer planlarını etkiler. YKS'nin Genel Yapısı YKS, üç oturum halinde gerçekleştirilir:
1. Oturum: Temel Yeterlilik Testi (TYT) 135 dakika sürer. 40 Türkçe, 40 matematik, 20 fen bilimleri ve 20 sosyal bilimleri sorusu içerir. Doğru cevaplar 1 puan, yanlış cevaplar ise 0,25 puan eksiksizdir.
2. Oturum: Alan Yeterlilik Testi (AYT) Eşit Ağırlık, Sözel ve Sayısal olmak üzere üç alt testten oluşur. Adaylar, tercih ettiği alana göre ilgili alt testlere girer. Her alt test 135 dakika sürer. Eşit Ağırlık: 40 Türkçe, 40 matematik, 20 fen bilimleri ve 20 sosyal bilimleri sorusu içerir.
Sözel: 80 Türkçe, 40 sosyal bilimleri sorusu içerir.
Sayısal: 40 matematik, 40 fen bilimleri, 20 geometri sorusu içerir. Doğru cevaplar 1 puan, yanlış cevaplar ise 0,25 puan eksiksizdir.
3. Oturum: Yabancı Dil Testi (YDT) Adaylar, İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca veya Rusça dillerinden birini seçebilir.

yks konuları

TYT Konuları ve Ders Çalışma Stratejileri

Matematik:
• Temel Kavramlar: Sayılar, işlemler, kümeler, fonksiyonlar, eşitsizlikler
• Cebir: Denklem ve eşitsizlik çözme, polinomlar, trigonometri, analitik geometri
• Geometri: Düzlem geometri, uzay geometri
• Veri Analizi: İstatistik, olasılık
Türkçe:
• Dil Bilgisi: Ses bilgisi, biçim bilgisi, sözdizimi, anlam bilgisi
• Anlatım Bilgisi: Paragraf, metin türleri, anlatım biçimleri
• Söylem Bilgisi: Söylem türleri, sözcük anlamı ve kullanımı
• Noktalama İşaretleri: Doğru noktalama işareti kullanımı
Sosyal Bilimler:
• Tarih: Türk tarihi, dünya tarihi
• Coğrafya: Türkiye coğrafyası, dünya coğrafyası
• Felsefe: Temel felsefe kavramları, felsefe akımları
• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi: Atatürk İlkeleri, inkılapların tarihi
Fen Bilimleri:
• Fizik: Mekanik, termodinamik, dalga ve optik, elektrik ve manyetizma
• Kimya: Madde ve kimyasal değişim, elementler ve bileşikler, çözeltiler, asitler ve bazlar
• Biyoloji: Hücre, canlıların sınıflandırılması, beslenme, solunum, dolaşım, boşaltım, üreme
• Mekanik: Kuvvet, hareket, iş, enerji

TYT'de başarılı olmak için disiplinli ve planlı bir şekilde çalışmanız önemlidir.
Aşağıda, TYT konularına yönelik bazı etkili ders çalışma yöntemleri ve öneriler yer almaktadır:
Konuyu Anlamak: Konuyu ilk defa çalışırken, konu anlatımlı kitaplardan veya online kaynaklardan faydalanabilirsiniz. Konuyu okurken, önemli noktaları not alın ve altını çizin. Anlamadığınız konuları hocaya veya arkadaşa sormaktan çekinmeyin.
Pekiştirme:Konuyu anladıktan sonra, pekiştirme yapmak çok önemlidir. Bunun için bol bol soru çözmeniz gerekir. Piyasada TYT konularına yönelik çok sayıda soru bankası bulunmaktadır. Ayrıca, ÖSYM'nin geçmiş yıllara ait sınav sorularını da çözebilirsiniz.
Deneme Sınavları: Düzenli olarak deneme sınavlarına girmeniz, eksiklerinizi ve hatalarınızı görmeniz açısından önemlidir. Deneme sınavlarını gerçek sınav ortamında çözmeye çalışın. Sınavdan sonra, hatalarınızı analiz edin ve tekrar etmemeye çalışın.
Zaman Yönetimi: TYT'de zaman yönetimi çok önemlidir. Sınavda her soruya eşit zaman ayırmaya çalışın. Zorlandığınız sorularda fazla vakit kaybetmeyin. Zaman yetmezse, öncelikle bildiğiniz soruları çözmeye odaklanın.
Motivasyon: Başarılı olmak için motivasyon çok önemlidir. Kendinize hedefler belirleyin ve bu hedeflere ulaşmak için motive olun. Çalışma ortamınızın düzenli ve sessiz olması da motivasyonunuzu artıracaktır.

AYT Konuları ve Ders Çalışma Stratejileri

Matematik:
• Algebra: Denklem ve eşitsizlikler, polinomlar, fonksiyonlar, trigonometri, analitik geometri
• Geometri: Düzlem geometri (üçgenler, dörtgenler, çokgenler, daire), uzay geometri (prizmalar, piramitler, küre)
• İstatistik: Veri analizi, olasılık, kombinasyon, permütasyon
Fen Bilimleri:
• Fizik: Kinematik, mekanik, ısı, ışık, elektrik, manyetizma, modern fizik
• Kimya: Madde ve enerji, elementler, bileşikler, kimyasal tepkimeler, organik kimya
• Biyoloji: Hücre, canlı türleri, ekoloji, insan anatomisi ve fizyolojisi, moleküler biyoloji
Türk Dili ve Edebiyatı/Sosyal Bilimler-1:
• Türkçe: Paragraf, cümle, sözcük bilgisi, dil bilgisi, anlatım biçimleri
• Tarih: Türk tarihi, dünya tarihi, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi
• Coğrafya: Türkiye coğrafyası, dünya coğrafyası, genel coğrafya
Sosyal Bilimler-2:
• Felsefe: Felsefi akımlar, mantık, etik, siyaset felsefesi
• Sosyoloji: Toplum bilimi, aile, eğitim, din, siyaset
• Psikoloji: Bireysel psikoloji, sosyal psikoloji

AYT konularını kapsayan ders çalışma planları ve stratejileri
Ders Çalışma Planları:
• Günlük Plan: Her gün belirli bir çalışma programınız olsun. Bu programda, hangi dersleri çalışacağınızı ve ne kadar zaman ayıracağınızı belirleyin.
• Haftalık Plan: Her hafta için bir çalışma planı hazırlayın. Bu planda, hangi dersleri hangi günlerde çalışacağınızı belirleyin.
• Aylık Plan: Her ay için bir çalışma planı hazırlayın. Bu planda, hangi dersleri hangi haftalarda çalışacağınızı ve ne kadar soru çözeceğinizi belirleyin.
Stratejiler:
• Aktif Öğrenme: Konu anlatımlarını okurken, notlar alarak ve sorular sorarak aktif bir şekilde öğrenmeye çalışın.
• Grup Çalışması: Arkadaşlarınızla birlikte grup çalışması yaparak, birbirinizi motive edebilir ve konu tekrarı yapabilirsiniz.
• Görsel Materyaller: Konu anlatımlarını ve notlarınızı görsel materyallerle (grafik, tablo, şema vb.) zenginleştirin.
• Tekrar: Öğrendiğiniz bilgileri düzenli olarak tekrar ederek kalıcı hale getirin.
YDT (Yabancı Dil Testi) Hazırlık Süreci
YDT'ye Hazırlık için Dil Öğrenme Teknikleri
• Düzenli Çalışma: Her gün dil öğrenmeye zaman ayırın. Kısa ve düzenli çalışmalar, uzun ve seyrek çalışmalardan daha etkilidir.
• Kelime Bilgisi: Kelime kartları, kelime oyunları ve kelime öğrenme uygulamaları kullanarak kelime bilginizi geliştirin.
• Dil Bilgisi: Dil bilgisi kurallarını öğrenin ve bol bol pratik yapın.
• Okuma: Farklı metin türlerini okuyarak okuma becerilerinizi geliştirin.
• Dinleme: Filmler, diziler, şarkılar ve podcast'ler dinleyerek dinleme becerilerinizi geliştirin.
• Konuşma: Ana dili öğrenmek istediğiniz dil olan kişilerle konuşarak pratik yapın.
• Motivasyon: Motivasyonunuzu yüksek tutun. Hedeflerinizi belirleyin ve bu hedeflere ulaşmak için kendinizi motive edin.
YDT'ye Hazırlık için Kaynak Önerileri
• ÖSYM'nin resmî web sitesi: Geçmiş yıllara ait sınav soruları ve cevap anahtarları
• Yayınevlerinin YDT kitapları: Kelime bilgisi, dil bilgisi, okuma ve dinleme becerilerini geliştirmeye yönelik kitaplar
• Dil kursları: YDT'ye özel kurslar ve online kurslar
• Mobil uygulamalar: Kelime öğrenme ve dil bilgisi pratikleri için mobil uygulamalar
• Sosyal Medya: Dil öğrenme grupları ve forumlar

TYT Matematik Konuları

Sayısal Mantık:
• Mantıksal önermeler
• Kümeler
• Kombinasyon ve permütasyon
• Olasılık
Temel Kavramlar:
• Gerçel sayılar
• Kesirler
• Ondalık sayılar
• Oran ve orantı
• Yüzdeler
Fonksiyonlar:
• Fonksiyon tanımı ve özellikleri
• Doğrusal fonksiyonlar
• Parabol fonksiyonlar
• Üstel fonksiyonlar
• Logaritmik fonksiyonlar
Geometri:
• Düzlem geometri (üçgenler, dörtgenler, çokgenler, daire)
• Uzay geometri (prizmalar, piramitler, küre)
Cebir:
• Denklem ve eşitsizlikler
• Polinomlar
• Çarpanlara ayırma
• Denklem sistemleri
Trigonometri:
• Trigonometride temel kavramlar
• Sinüs, kosinüs, tanjant
• Trigonometride eşitlikler

Detaylı İnceleme:
Sayısal Mantık:
Bu konu, mantıksal önermelerin doğruluk değerlerini ve kümelerle ilgili işlemleri kapsar. Mantıksal önermelerin doğruluk değerlerini bulmak için doğruluk tabloları kullanılabilir. Kümelerle ilgili işlemler arasında kesişim, birleşme, fark ve tamamlayıcı gibi kavramlar yer alır.
Temel Kavramlar:
Bu konu, gerçek sayılar, kesirler, ondalık sayılar, oran ve orantı ve yüzdeler gibi temel matematik kavramlarını kapsar. Gerçek sayılar, kümeler halinde ifade edilir ve karşılaştırma işlemleri yapılabilir. Kesirler, bölme işleminin farklı bir gösterimidir ve farklı türleri vardır. Ondalık sayılar, virgülden sonra gelen basamakları içeren sayılardır. Oran ve orantı, iki miktar arasındaki ilişkiyi gösterir. Yüzdeler, bir bütündeki yüzdelerini ifade eder.
Fonksiyonlar:
Bu konu, fonksiyon tanımı ve özelliklerini, doğrusal fonksiyonları, parabol fonksiyonları, üstel fonksiyonları ve logaritmik fonksiyonları kapsar. Fonksiyon, bir giriş değerine bir çıkış değeri atayan bir ilişkidir. Doğrusal fonksiyonlar, birinci dereceden polinomlar tarafından ifade edilir. Parabol fonksiyonlar, ikinci dereceden polinomlar tarafından ifade edilir. Üstel fonksiyonlar, e sayısının farklı kuvvetlerini içerir. Logaritmik fonksiyonlar, üstel fonksiyonların tersidir.
Geometri:
Bu konu, düzlem geometri ve uzay geometri olmak üzere iki alt kategoriye ayrılır. Düzlem geometri, üçgenler, dörtgenler, çokgenler ve daire gibi iki boyutlu geometrik şekilleri kapsar. Uzay geometri, prizmalar, piramitler ve küre gibi üç boyutlu geometrik şekilleri kapsar.
Cebir:
Bu konu, denklem ve eşitsizlikleri, polinomları, çarpanlara ayırma ve denklem sistemlerini kapsar. Denklem, iki ifadenin eşit olduğunu gösteren bir matematiksel ifadedir. Eşitsizlik, iki ifadenin karşılaştırılmasını gösteren bir matematiksel ifadedir. Polinomlar, bir veya birden fazla bilinmeyen içeren ve terimleri toplama veya çıkarma işlemiyle birleştirilmiş matematiksel ifadelerdir. Çarpanlara ayırma, bir polinomu daha küçük polinomların çarpımı olarak ifade etme işlemidir. Denklem sistemleri, birden fazla denklemin bir arada bulunduğu matematiksel problemlerdir.
Trigonometri:
Bu konu, trigonometride temel kavramları, sinüs, kosinüs ve tanjant trigonomet-rik fonksiyonlarını ve trigonometride eşitlikleri kapsar. Trigonometri, üçgenlerin kenar uzunlukları ve açıları arasındaki ilişkileri inceleyen bir matematik dalıdır. Sinüs, kosinüs ve tanjant, trigonometride kullanılan temel fonksiyonlardır.

TYT Türkçe Konuları

TYT Türkçe testi, temel Türkçe becerilerini ve okuma anlama yeteneğini ölçen bir testtir. 40 sorudan oluşur ve 60 dakikada tamamlanmalıdır. Testte dil bilgisi, paragraf bilgisi ve okuduğunu anlama gibi konulardan sorular yer alır.
Dil Bilgisi:
• Ses bilgisi
• Yazım kuralları
• Noktalama işaretleri
• Cümle bilgisi
• Anlam bilgisi
• Sözcük türleri
Paragraf Bilgisi:
• Paragrafın tanımı ve özellikleri
• Paragrafta anlam
• Paragrafta ana fikir ve yardımcı fikirler
• Paragrafta anlatım teknikleri
• Paragrafta düşünceyi geliştirme yolları
Okuduğunu Anlama:
• Farklı metin türlerini anlama
• Paragrafın ana fikrini ve önemli bilgileri çıkarma
• Metin türüne göre soruları yanıtlama
• Eleştirel düşünme
• Yorumlama
Detaylı İnceleme:
Dil Bilgisi:
Bu konu, ses bilgisinden, yazım kurallarından, noktalama işaretlerinden, cümle bilgisinden, anlam bilgisinden ve sözcük türlerinden oluşur. Ses bilgisi, Türkçedeki seslerin özelliklerini ve sınıflandırılmasını inceleyen bir alt daldır. Yazım kuralları, kelimelerin ve cümlelerin doğru yazılmasını sağlayan kurallardır. Noktalama işaretleri, metnin anlamını ve akışını düzenleyen işaretlerdir. Cümle bilgisi, cümlelerin yapısını ve ögelerini inceleyen bir alt daldır. Anlam bilgisi, kelimelerin ve deyimlerin anlamlarını inceleyen bir alt daldır. Sözcük türleri, kelimelerin anlamsal ve işlevsel özelliklerine göre sınıflandırılmasını inceleyen bir alt daldır.
Paragraf Bilgisi:
Bu konu, paragrafın tanımını ve özelliklerini, paragrafta anlamı, paragrafta ana fikir ve yardımcı fikirleri, paragrafta anlatım tekniklerini ve paragrafta düşünceyi geliştirme yollarını kapsar. Paragraf, birden fazla cümleden oluşan ve belirli bir konuyu anlatan bir metin birimidir. Paragrafta anlam, cümlelerin birbiriyle olan ilişkisi ve metnin bütünlüğü ile oluşur. Paragrafta ana fikir, metnin temel mesajıdır. Yardımcı fikirler, ana fikri destekleyen ve açıklayan fikirlerdir. Paragrafta anlatım teknikleri, yazarın metni daha etkili hale getirmek için kullandığı yöntemlerdir. Paragrafta düşünceyi geliştirme yolları, yazarın ana fikri ve yardımcı fikirleri organize etmesi için kullandığı yöntemlerdir.
Okuduğunu Anlama:
Bu konu, farklı metin türlerini anlama, paragrafın ana fikrini ve önemli bilgileri çıkarma, metin türüne göre soruları yanıtlama, eleştirel düşünme ve yorumlama becerilerini kapsar. Farklı metin türleri arasında hikâye, roman, makale, haber, şiir ve deneme gibi metinler yer alır. Eleştirel düşünme, metni sorgulamak, farklı bakış açılarını değerlendirmek ve kendi fikrini oluşturmak becerisidir. Yorumlama, metnin yazarının ne söylemek istediğini anlamak ve metne kendi anlamını katmak becerisidir.

TYT Fen Bilimleri Konuları

TYT Fen Bilimleri testi, fizik, kimya ve biyoloji derslerini kapsayan 20 sorudan oluşan bir testtir. 40 dakikada tamamlanmalıdır. Her derste 7'şer soru yer alır.
Fizik Konuları:
• Fizik Bilimine Giriş: Fizik biliminin tanımı, amacı, alt dalları ve günlük hayattaki uygulamaları
• Madde ve Özellikleri: Maddenin halleri, maddenin türleri, maddenin özellikleri, yoğunluk, erime ve donma olayları
• Hareket ve Kuvvet: Hareket türleri, ivme, kuvvet ve Newton'un hareket yasaları
• Enerji: Enerji türleri, enerjinin korunumu, iş ve güç
• Isı ve Sıcaklık: Isı ve sıcaklık kavramları, ısı transferi, genleşme ve termodinamik yasaları
• Elektrostatik: Elektrik yükleri, elektriklenme türleri, elektrostatik alan ve potansiyel
• Elektrik ve Manyetizma: Elektrik akımı, direnç, gerilim, güç, devreler ve manyetizma
• Basınç ve Kaldırma Kuvveti: Basınç kavramı, basınç ve sıcaklık ilişkisi, kaldırma kuvveti
Kimya Konuları:
• Kimya Bilimi: Kimya biliminin tanımı, amacı, alt dalları ve günlük hayattaki uygulamaları
• Atom ve Periyodik Sistem: Atomun yapısı, elementler ve periyodik sistem
• Kimyasal Türler Arası Etkileşimler: Kimyasal bağ türleri, iyonik ve kovalent bileşikler
• Maddenin Halleri: Maddenin halleri ve haller arası geçişler
• Doğa ve Kimya: Hava, su, toprak ve gıda gibi doğada bulunan kimyasallar
• Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar: Kimyasal reaksiyonlar, denklemler, mol kavramı ve kimyasal hesaplamalar
• Karışımlar: Karışımların türleri ve ayrıştırma yöntemleri
• Asitler, Bazlar ve Tuzlar: Asit ve bazların özellikleri, asit-baz reaksiyonları ve tuzlar
Biyoloji Konuları:
• Canlıların Temel Özellikleri: Canlıların ortak özellikleri, canlı ve cansız arasındaki farklar
• Hücre: Hücrenin yapısı ve organelleri, hücre zarı, çekirdek ve sitoplazma
• Dokular, Organlar ve Organ Sistemleri: Dokuların türleri, organlar ve organ sistemleri
• Beslenme ve Sindirim: Besin türleri, besinlerin sindirimi ve emilimi
• Dolaşım ve Solunum: Dolaşım sistemi, solunum sistemi ve gaz değişimi
• Boşaltım: Boşaltım sistemi ve atık ürünlerin vücuttan atılması
• Hareket ve Destek Sistemi: Kas ve iskelet sistemi, hareket ve destek sistemi
• Üreme ve Kalıtım: Üreme türleri, kalıtım ve DNA
• Ekoloji: Ekosistemler, canlılar arasındaki ilişkiler ve çevre kirliliği
Öğrenme Stratejileri:
• Konu Anlatımlarını Tamamlayın: Konu anlatımlarını okurken, önemli noktaları not alın ve altını çizin. Anlamadığınız konuları hocaya veya arkadaşa sormaktan çekinmeyin.
• Bol Bol Soru Çözün: Konuyu anladıktan sonra, pekiştirme yapmak çok önemlidir. Bunun için bol bol soru çözmeniz gerekir. Piyasada TYT Fen Bilimleri konularını kapsayan çok sayıda soru bankası bulunmaktadır. Ayrıca, ÖSYM'nin geçmiş yıllara ait sınav sorularını da çözebilirsiniz. Soru çözerken, zaman tutmaya özen gösterin. Hatalarınızı analiz edin ve tekrar etmemeye çalışın.
• Deneme Sınavlarına Girin: Düzenli olarak deneme sınavlarına girmeniz, eksiklerinizi ve hatalarınızı görmeniz açısından önemlidir. Deneme sınavlarını gerçek sınav ortamında çözmeye çalışın. Sınavdan sonra, hatalarınızı analiz edin ve tekrar etmemeye çalışın.

TYT Sosyal Bilimler Konuları

TYT Sosyal Bilimler testi, tarih, coğrafya, felsefe ve din kültürü ve ahlak bilgisi derslerini kapsayan 20 sorudan oluşan bir testtir. 40 dakikada tamamlanmalıdır. Her derste 5'er soru yer alır.
Tarih Konuları:
• Tarih Bilimine Giriş: Tarih biliminin tanımı, amacı, alt dalları ve yardımcı bilimleri
• İlk Çağ Uygarlıkları: Mezopotamya, Mısır, Hindistan, Çin ve Antik Yunan uygarlıkları
• Orta çağ: Roma İmparatorluğu'nun yıkılışı, İslam tarihi, Türk-İslam sentezi ve Haçlı Seferleri
• Türk Tarihi: Selçuklular, Osmanlılar ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi
• Dünya Tarihi: Rönesans, Reformasyon, Aydınlanma Çağı, Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi
• Atatürk İlkeleri ve İnkılapları: Atatürk İlkeleri ve inkılaplarının tarihsel arka planı, uygulamaları ve sonuçları
Coğrafya Konuları:
• Coğrafya Bilimine Giriş: Coğrafya biliminin tanımı, amacı, alt dalları ve yardımcı bilimleri
• Dünya Coğrafyası: Dünya'nın genel coğrafi özellikleri, kıtalar ve okyanuslar
• Türkiye Coğrafyası: Türkiye'nin genel coğrafi özellikleri, bölgeleri ve şehirleri
• Ekonomik Coğrafya: Ekonomik faaliyetler, tarım, sanayi, ticaret ve turizm
• Beşerî Coğrafya: Nüfus, etnik köken, dil, din ve kültür
• Fiziki Coğrafya: Yer şekilleri, iklim, bitki örtüsü ve su kaynakları
Felsefe Konuları:
• Felsefe Bilimine Giriş: Felsefe biliminin tanımı, amacı, alt dalları ve tarihi
• Varlık Felsefesi: Varlık nedir? Varlık türleri nelerdir?
• Bilgi Felsefesi: Bilgi nedir? Bilgi nasıl edinilir?
• Ahlak Felsefesi: Ahlak nedir? Doğru ve yanlış nedir?
• Sanat Felsefesi: Sanat nedir? Sanatın amacı nedir?
• Siyaset Felsefesi: Devlet nedir? Devletin amacı nedir?
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları:
• Din ve Ahlak Kavramları: Din ve ahlakın tanımı, amacı ve önemi
• İslam Dini: İslam dininin temel inançları, ibadetleri ve ahlak ilkeleri
• Teizm ve Deizm: Tanrı inancı ve tanrının varlığına dair farklı görüşler
• Ahlak Felsefesi: Ahlak nedir? Doğru ve yanlış nedir?
• Aile ve Ahlak: Ailenin önemi, aile içi ilişkiler ve ahlaki değerler
• Toplum ve Ahlak: Birey ve toplum arasındaki ilişki, ahlaki değerler ve sosyal sorumluluk

AYT Alan Derinliği Konuları

AYT Alan Derinliği testi, öğrencilerin seçtikleri alandaki (sayısal, eşit ağırlık, sözel) bilgi ve becerilerini derinlemesine ölçen bir testtir. 40 sorudan oluşur ve 80 dakikada tamamlanmalıdır. Her ders için 10 soru yer alır.
Sayısal Alan:
• Matematik:
o Trigonometri
o Analitik geometri
o Diferansiyel ve integral
o Cebir
• Fizik:
o Mekanik
o Elektrik
o Manyetizma
o Dalga ve optik
o Modern fizik
• Kimya:
o Genel kimya
o Organik kimya
o Kimyasal denge ve termodinamik
o Kimyasal kinetik
o Çözeltiler
Eşit Ağırlık Alan:
• Türkçe:
o Paragraf okuma
o Anlam bilgisi
o Dil bilgisi
o Edebiyat
• Matematik:
o Geometri
o Cebir
o Trigonometri
o Analitik geometri
• Tarih:
o Türk tarihi
o Dünya tarihi
o Atatürk İlkeleri ve İnkılapları
Sözel Alan:
• Türkçe:
o Paragraf okuma
o Anlam bilgisi
o Dil bilgisi
o Edebiyat
• Tarih:
o Türk tarihi
o Dünya tarihi
o Atatürk İlkeleri ve İnkılapları
• Coğrafya:
o Genel coğrafya
o Türkiye coğrafyası
o Ekonomik coğrafya

YKS Sıkça Sorulan Sorular

• YKS kaç oturumdan oluşuyor? YKS iki oturumdan oluşuyor. İlk oturumda Temel Yeterlilik Testi (TYT), ikinci oturumda ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanıyor.
• TYT'de hangi derslerden sorular geliyor? TYT'de Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) ve Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji) derslerinden sorular geliyor.
• AYT'de hangi derslerden sorular geliyor? AYT'de Sözel, Eşit Ağırlık ve Sayısal olmak üzere üç farklı alan testi var. Sözel alanda Edebiyat, Tarih, Coğrafya ve Felsefe; Eşit Ağırlık alanında Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji; Sayısal alanda ise Matematik, Geometri, Fizik ve Kimya derslerinden sorular geliyor.
Sınav Kaynakları
• YKS'ye nasıl çalışmalıyım? YKS'ye çalışırken MEB'in yayınladığı müfredat ve örnek sorular, konu anlatımlı kitaplar, test kitapları ve online kaynaklardan yararlanabilirsiniz.
• Hangi kaynakları önerirsiniz? YKS'ye hazırlık için birçok kaynak mevcuttur. Kendinize uygun kaynakları bulmak için internette araştırma yapabilir veya bir rehberlik danışmanından yardım alabilirsiniz.
Sınav Taktikleri
• Sınavda nelere dikkat etmeliyim? Sınavda zaman yönetimi çok önemlidir. Her bir soruya ne kadar zaman ayıracağınızı önceden planlayın. Zorlandığınız sorularda fazla vakit kaybetmeyin, işaretleyin ve sonra tekrar dönün.
• Sınav stresini nasıl yenebilirim? Sınav stresini yönetmeyi öğrenin. Sınav öncesi rahatlama tekniklerini uygulayın.

Paylaş :
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.