sadsad x
asdasd

YKS Açılımı Nedir? Sınav Hakkında Bilmeniz Gerekenle

03 Nisan 2024

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Önemi ve Türkiye'deki Üniversiteye Giriş Sürecindeki Rolü Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de liseden sonra üniversiteye giriş için adayların girmesi gereken bir sınavdır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenir ve adayların lise müfredatında edindikleri bilgi ve becerilerini ölçmeyi amaçlar. YKS, Türkiye'deki en önemli sınavlardan biridir ve adayların geleceklerini belirlemede büyük rol oynar.

YKS'nin Önemi:

Üniversiteye Giriş: YKS, Türkiye'deki tüm devlet ve özel üniversitelerin lisans programlarına giriş için kullanılan temel ölçüttür. Adayların hangi üniversiteye ve hangi bölüme yerleşebilecekleri YKS puanlarına göre belirlenir.

 Kariyer Fırsatları: YKS puanı, adayların tercih edebilecekleri programları ve dolayısıyla gelecekteki kariyer fırsatlarını doğrudan etkiler. Yüksek puan alan adaylar, daha prestijli ve iş imkanları daha yüksek programlara yerleşebilme şansına sahip olur.

Sosyal Statü: Türkiye'de yükseköğrenim görmüş olmak, sosyal statü ve saygınlık açısından önemli bir yere sahiptir. YKS, adaylara bu statüye ulaşmak için bir fırsat sunar.

 YKS'nin Türkiye'deki Üniversiteye Giriş Sürecindeki Rolü:

 Sınav Sistemi: YKS üç oturumdan oluşur: Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT). Adaylar, tercih edecekleri programlara göre hangi oturumlara gireceklerini belirlerler.

 Puan Hesaplama: Her oturumun kendine özgü bir puanı vardır. Adayların yerleştirme puanı, TYT ve AYT puanlarının belirli oranlarda birleştirilmesiyle hesaplanır. YDT puanı ise yabancı dil yeterlilik belgesi olarak kullanılabilir.

Yerleştirme: ÖSYM, adayların puanlarını ve tercihlerini dikkate alarak onları uygun programlara yerleştirir.

 yks açılımı nedir

YKS'nin Tarihçesi ve Gelişimi

YKS, 2018 yılında eski sınav sistemleri olan YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) ve LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) yerine getirilmiştir. Bu değişimden önce üniversiteye giriş sistemi şu şekilde işliyordu:

ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı) (2002-2010): İki aşamalı bir sınavdı. 1. aşamada YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) ve 2. aşamada LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) uygulanıyordu. YGS'de Türkçe, matematik ve fen bilimleri testleri vardı. LYS'de ise sözel, sayısal ve eşit ağırlık puan türlerine göre farklı testler uygulanıyordu.

YKS'ye Geçiş Süreci: 2017 yılında YGS ve LYS'nin yerine YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) getirilmesi kararlaştırıldı. Bu değişimin amacı, sınav sistemini daha sade ve işlevsel hale getirmekti. YKS, 2018 yılında ilk kez uygulandı.

YKS'nin Tarihçesi ve Eğitim Sistemimizdeki Evrimi:

YKS, Türk eğitim sistemindeki sınav evriminin son aşamasıdır. Her yeni sınav sistemi, bir öncekinin eksiklerini gidermeyi ve daha adil bir yerleştirme sistemi oluşturmayı amaçlamıştır. YKS ile, üniversiteye giriş sisteminde daha fazla esneklik ve seçenek sunulmuştur. YKS'nin gelecekte de değişikliklere uğraması ve eğitim sistemimizdeki evrimin devam etmesi muhtemeldir.

 YKS'nin Özellikleri:

 YKS, üç oturumdan oluşmaktadır: Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT).

TYT tüm adaylar için zorunludur. AYT ve YDT ise isteğe bağlıdır. Adaylar, puanlarına göre tercih yapabilirler. 

YKS Açılımı ve Sınavın Yapısı

YKS, Türkiye'de ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen ve ortaöğretimden yükseköğretime geçişi sağlayan bir sınav sistemidir. 2018 yılından beri uygulanmakta olan YKS, üç ana bölümden oluşmaktadır:

Sınav Yapısı: YKS, her biri 135 dakika süren üç oturum halinde gerçekleştirilir. TYT ilk oturumda, AYT ve YDT ise ikinci ve üçüncü oturumlarda uygulanır. Adaylar, sınava girecekleri yıl ÖSYM tarafından belirlenen sınav merkezlerinde sınava girerler.

Detaylar: YKS ile ilgili detaylı bilgi için ÖSYM'nin resmî web sitesini (https://www.osym.gov.tr/) ziyaret edebilirsiniz. Sınav kılavuzu, sınav tarihleri, puan hesaplama yöntemleri ve yerleştirme işlemleri gibi bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. 

TYT (Temel Yeterlilik Testi) Nedir?

Temel Yeterlilik Testi (TYT), Türkiye'de üniversiteye giriş için ÖSYM tarafından yapılan YKS'nin (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ilk aşamasıdır. Amacı, adayların lise eğitimi boyunca edindikleri temel bilgi ve becerilerini ölçmek ve yükseköğretim için gerekli temel yeterlilikleri taşıyıp taşımadıklarını belirlemektir.

TYT'nin içeriği:

Türkçe: Paragrafta Anlam, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Dil Bilgisi, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri

Sosyal Bilimler: Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Temel Matematik: Temel Kavramlar, İşlemler, Cebir, Geometri

Fen Bilimleri: Fizik, Kimya, Biyoloji

TYT'de soru dağılımı:

Türkçe: 40 soru

Sosyal Bilimler: 20 soru

Temel Matematik: 40 soru

Fen Bilimleri: 20 soru

Toplam: 120 soru

Adaylardan beklenen temel yeterlilikler:

 Okuduğunu anlama

Eleştirel düşünme

Problem çözme

 Bilgiyi sentezleme

Yorumlama

Analiz etme

Temel matematik ve fen bilimleri kavramlarına hâkim olma

TYT'nin kapsadığı dersler:

Türkçe: 9. ve 10. sınıf müfredatı

Sosyal Bilimler: 9. ve 10. sınıf müfredatı

Temel Matematik: 9. ve 10. sınıf müfredatı

 Fen Bilimleri: 9. ve 10. sınıf müfredatı

Başarılı olmak için planlı ve düzenli bir şekilde çalışmanız ve sınav stresini yönetmeniz önemlidir.

AYT (Alan Yeterlilik Testi) Nedir?

AYT sınavı, ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen YKS'nin ikinci aşamasıdır. Adayların tercih edeceği alanlarda yeterli bilgi ve beceriye sahip olup olmadıklarını değerlendirmeyi amaçlar. Sınav 180 dakika sürer ve toplam 160 sorudan oluşur.

Soru Dağılımı:

Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler 1: 40 soru

Türk Dili ve Edebiyatı: 24 soru

Tarih: 11 soru

Coğrafya: 11 soru

Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık): 4 soru

Matematik: 40 soru

Fen Bilimleri: 40 soru

Fizik: 14 soru

Kimya: 13 soru

Biyoloji: 13 soru

Sosyal Bilimler 2: 40 soru

Tarih: 11 soru

Coğrafya: 11 soru

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi / Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık): 18 soru

Alanlara Göre Testler: AYT sınavında adayların tercih edeceği alana göre farklı testler uygulanır. Bu alanlar şunlardır:

Sayısal:

Matematik, Fen Bilimleri

Eşit Ağırlık:

Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler 1

Matematik

Fen Bilimleri

Sosyal Bilimler 2

Sözel:

Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler 1

Sosyal Bilimler 2

Alanların Tanımı ve İçerikleri:

Sayısal: Matematik ve fen bilimleri ile ilgili temel kavramları ve problem çözme becerilerini ölçer. Mühendislik, matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi alanlarda eğitim almak isteyen adaylar için uygundur.

Eşit Ağırlık: Matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler, Türk dili ve edebiyatı ile ilgili temel kavramları ve problem çözme becerilerini ölçer. Hukuk, iktisadi ve idari bilimler, işletme, siyasal bilgiler gibi alanlarda eğitim almak isteyen adaylar için uygundur.

Sözel: Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya ve felsefe grubu ile ilgili temel kavramları ve yorumlama becerilerini ölçer. Edebiyat, tarih, dil ve edebiyat, felsefe, psikoloji gibi alanlarda eğitim almak isteyen adaylar için uygundur. 

YDT (Yabancı Dil Testi) Nedir?

YDT'nin Amacı: YDT, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü oturumu olarak uygulanır ve adayların yabancı dil becerilerini ölçmeyi amaçlar. Bu sınavdan elde edilen puanlar, adayların yabancı dil ile eğitim veren bölümlere yerleşmelerini sağlar.

Sınavın Yapıldığı Diller: YDT, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça dillerinde uygulanır. Adaylar, sınava girerken hangi dilde sınava gireceklerini seçerler.

Sınav Formatı: YDT sınavı 80 sorudan oluşur ve 120 dakika sürer. Sınavda paragraf okuma, kelime bilgisi, dil bilgisi, çeviri, diyalog tamamlama ve boşluk doldurma gibi çeşitli soru tipleri yer alır.

Yabancı Dil Bilgisinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi:

YDT sınavında, adayların dört temel dil becerisi ölçülür:

Okuma Becerisi: Paragrafları anlama ve yorumlama yeteneği

Yazma Becerisi:

 Dilbilgisi kurallarına uygun ve akıcı bir şekilde yazma yeteneği

Dinleme Becerisi: Konuşulanları anlama ve yorumlama yeteneği

Konuşma Becerisi: Akıcı ve doğru bir şekilde konuşma yeteneği Sınavda yer alan sorular, bu dört temel dil becerisini farklı seviyelerde ölçmeye yöneliktir. Adayların sınavda başarılı olabilmeleri için bu becerilere hâkim olmaları gerekir. 

YKS'ye Kimler Başvurabilir?

Genel Koşullar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi olmak

Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri, yurt dışı okulları) son sınıfında öğrenci olmak veya bu kurumlardan mezun olmak

Sınav ücretini ödemek

Başvuru Süreçleri:

Başvurular ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılmaktadır. Başvuru ücretleri de ÖSYM tarafından her yıl belirlenmektedir.

Adayların Dikkat Etmesi Gereken Önemli Noktalar:

Sınav kılavuzunu dikkatlice okumak ve sınava ilişkin tüm bilgileri edinmek

Başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmak

Sınav ücretini zamanında ödemek

Sınava giriş belgesini yazdırmak ve sınava yanında götürmek

Sınav günü sınav merkezine en az 30 dakika önce gelmek

Sınava giriş sırasında kimlik belgesini ve sınav giriş belgesini ibraz etmek

Sınav kurallarına uymak

YKS Hazırlık Süreci ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hangi bölüme gitmek istediğinizi ve bunun için kaç puana ihtiyacınız olduğunu netleştirin. Hedefiniz doğrultusunda çalışma planınızı ve motivasyonunuzu korumanız kolaylaşacaktır.

 Her gün hangi derslere ne kadar zaman ayıracağınızı belirleyen bir program oluşturun. Programınız gerçekçi ve uygulanabilir olmalı, günlük hayatınıza ve diğer sorumluluklarınıza da zaman ayırmanız gerekir.

Müfredata uygun ve güncel kaynak kitapları ve testleri seçin. Farklı kaynaklardan faydalanmak, konuları farklı açılardan anlamanıza yardımcı olabilir.

Aktif öğrenme tekniklerini kullanın, notlar alın, zihin haritaları oluşturun ve örnek sorular çözün. Konuyu anladıktan sonra bol bol test çözerek bilginizi pekiştirin.

Öğrendiklerinizi unutmamak için düzenli aralıklarla tekrar yapmanız önemlidir. Aralıklı tekrar tekniği, bilgilerin uzun süreli hafızaya yerleşmesini sağlar.

  Düzenli olarak deneme sınavlarına girerek hem bilginizi ve hızınızı test edin hem de sınav stresine alışın. Deneme sınavı sonuçlarınızı analiz ederek eksiklerinizi belirleyin ve çalışma planınızı buna göre güncelleyin.

Kendinize inanın ve hedefinizden vazgeçmeyin. Motivasyonunuzu yüksek tutmak için aileniz ve arkadaşlarınızdan destek alın.

Yeterli ve kaliteli uyku, zihninizin ve bedeninizin dinlenmesi için gereklidir. Sağlıklı ve dengeli beslenerek sınav dönemindeki enerjinizi yüksek tutun.

Sınavdan önceki gün bol bol dinlenin ve stresten uzak durun. Sınav günü sakin olun, gerekli belgelerinizi ve sınav giriş belgenizi kontrol edin. Sınav sırasında zamanınızı iyi yönetin ve her soruyu dikkatlice okuyun.

Ders çalışma ortamınızın sessiz ve dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak olması önemlidir. Kendinize zaman ayırmayı ve stresten uzaklaşmayı unutmayın. Gerekirse bir rehberlik danışmanından veya özel ders öğretmeninden yardım alabilirsiniz. 

YKS Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Üniversite Yerleştirme Süreci

ÖSYM'nin sonuç sayfası adresinden T.C. kimlik numarası ve şifrenizle giriş yaparak sınav sonuç belgenizi indirebilirsiniz. Belgede her bir oturumdan aldığınız ham puanlar, yerleştirme puanları, OBP ve sıralama bilgileriniz yer alır. Puan türlerini ve hangi puan türünün hangi programlarda kullanıldığını öğrenmek için ÖSYM'nin URL yks.osym.gov.tr adresindeki bilgilere bakabilirsiniz.

Ham Puan ve Yerleştirme Puanı Nedir?

Ham puan: Doğru cevaplarınızdan aldığınız puanların, yanlış cevaplarınızdan kesilen puanlarla toplanmasıyla hesaplanır.

Yerleştirme puanı: Ham puana ek olarak OBP'nin %40'ı eklenerek hesaplanır.

Sıralama: Her puan türünde Türkiye genelinde aldığınız sıralama, o puan türünde sizden daha yüksek puan alan adayların sayısını gösterir. Sıralama, tercih yaparken önemli bir göstergedir.

Başarı Sıralaması ve Başarı Endeksi:

Başarı sıralaması, kendi puan türünüzdeki tüm adaylara göre aldığınız sıralamadır. Başarı endeksi ise, kendi puan türünüzdeki en yüksek puan alan adayla aranızdaki puan farkını gösterir.

Tercih Süreçleri:

ÖSYM'nin URL tercih.osym.gov.tr adresinden tercih kılavuzunu indirebilir ve tercih işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Tercihlerinizi yaparken sıralama, puan, kontenjan ve ilgi alanlarınızı göz önünde bulundurmalısınız. Tercih kılavuzunda yer alan açıklamaları ve bilgileri dikkatlice okumanız önemlidir.

Üniversite Yerleştirmelerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Tercihlerinizi yaparken her programın kontenjanını ve taban puanlarını dikkate almanız önemlidir.

Geçmiş yıllardaki yerleştirme puanlarına bakarak bir fikir edinebilirsiniz.

Asistan programları ve rehberlik servisleri tercih yaparken size yardımcı olabilir. Tercihlerinizi kesinleştirmeden önce ailenizle ve danışmanlarınızla görüşmeniz faydalı olacaktır. 

YKS nedir?

YKS, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın kısaltmasıdır. Liseden mezun olan öğrencilerin lisans programlarına giriş için girdikleri bir sınav sistemidir.

YKS'de hangi sınavlar var?

YKS'de üç sınav vardır: Temel Yeterlilik Testi (TYT) Alan Yeterlilik Testi (AYT) Yabancı Dil Testi (YDT)

AYT'de hangi dersler var?

AYT'de Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlıklı olmak üzere üç farklı oturum vardır. Her oturumda farklı dersler yer alır.

YDT'de hangi diller var?

YDT'de İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça ve Farsça dilleri yer alır. 

YKS'ye kaç kere girilebilir?

YKS'ye sınırsız sayıda girilebilir bu konuda bir kısıtlama mevcut değildir.

YKS'de sınav tarihleri ne zaman?

YKS'nin sınav tarihleri her yıl ÖSYM tarafından açıklanır. 2024 yılı YKS sınav tarihleri 8-9 Haziran 2024'tür.

 

Paylaş :
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.