sadsad x
asdasd

2024 Yılında Sözel Bölümler

03 Nisan 2024

Sözel bölümler, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2 testlerinden oluşmaktadır. Bu testlerde yer alan konular, öğrencilerin dil ve anlama, eleştirel düşünme, yorumlama ve analiz etme gibi becerilerini ölçmektedir. Sözel bölümler, birçok farklı meslek ve kariyer alanına giriş için gereklidir. Örneğin, felsefe, sosyoloji, iletişim, tarih, dilbilim, edebiyat, gazetecilik, yayıncılık gibi bölümler sözel bölümlere aittir. Bu bölümler, toplumda önemli bir yere sahiptir.

Sözel bölümler, öğrencilerin eleştirel düşünme, yorumlama ve analiz etme gibi becerilerini geliştirerek, onları daha donanımlı bireyler haline getirir. YKS 2024 yılında sözel bölümlere girmek isteyen adayların, sözel becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmaları gerekmektedir. Bu çalışmalar, öğrencilerin YKS sınavında başarılı olmalarını ve istedikleri bölümleri kazanmalarını sağlayacaktır.

Sözel (TS) Puan Türü ve Özellikleri

YKS sözel puan türü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) alınan puan türlerinden biridir. Bu puan türü, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde alınan puan ile belirlenir. Sözel puan türü, ağırlıklı olarak Türkçe ve sosyal bilimler derslerine yönelik sorulardan oluşur. Bu testte adaylara, Türkçe, tarih, coğrafya, felsefe ve din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden toplam 40 soru sorulur. Sözel puan türü ile girilebilen lisans programları arasında sosyoloji, ilahiyat, iletişim, dil ve edebiyat, tarih, coğrafya, felsefe, antropoloji, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, sosyal hizmet, gazetecilik, reklamcılık gibi bölümler yer alır. Sözel puan türüne hazırlık için adayların, Türkçe, tarih, coğrafya, felsefe ve din kültürü ve ahlak bilgisi derslerini iyice kavramaları gerekir. Bu derslerin temel kavramlarını ve konularını iyi öğrenerek, testlerde başarılı olmak için gerekli alt yapıyı oluşturabilirler.

Sözel (TS) Bölümleri ve Puan Türleri

YKS Sözel puan türü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda hesaplanan puan türlerinden biridir. Bu puan türü, adayların Türkçe ve Sosyal Bilimler alanındaki başarılarını gösterir. Sözel puan türüne girmek için adayların, YKS'nin Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumundan en az 150 puan almaları ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumunda Türk Dili Edebiyatı ve Sosyal Bilimler-1 ile Sosyal Bilimler-2 testlerini çözmeleri gerekir.

AYT Türk Dili Edebiyatı ve Sosyal Bilimler-1 testi, Türkçe, tarih, coğrafya, felsefe ve din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden oluşur. AYT Sosyal Bilimler-2 testi ise tarih, coğrafya, felsefe ve sosyoloji derslerinden oluşur.

Sözel puan türü, aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

Sözel Puan = TYT Türkçe Puanı + AYT Türk Dili Edebiyatı ve Sosyal Bilimler-1 Puanı + AYT Sosyal Bilimler-2 Puanı.

Sözel puan türü ile öğrenci alan lisans programları arasında işletme, sosyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, dil ve edebiyat, ilahiyat, iletişim, medya ve halkla ilişkiler, gazetecilik gibi programlar yer alır. Sözel puan türüne girmek isteyen adayların, Türkçe ve Sosyal Bilimler derslerine ağırlık vermeleri gerekir.

sözel bölümler

TYT ve AYT Sınavlarında Sözel Bölümler İçin Gerekli Testler ve Dersler

Sözel bölümler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerini kapsamaktadır. Sözel bölümlere girmek isteyen adaylar, TYT'de Türkçe ve Sosyal Bilimler testlerini çözmelidir. AYT'de ise Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2 testlerini çözmelidir.

TYT'de Sözel Bölümler İçin Gerekli Testler ve Dersler

Türkçe Testi (40 soru): Türkçe, dil bilgisi ve paragraf sorularından oluşmaktadır.

Sosyal Bilimler Testi (20 soru): Tarih, coğrafya, felsefe ve din kültürü ve ahlak bilgisi sorularından oluşmaktadır.

AYT'de Sözel Bölümler İçin Gerekli Testler ve Dersler

Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi (40 soru): Türk dili ve edebiyatı, tarih ve coğrafya sorularından oluşmaktadır.

Sosyal Bilimler-2 Testi (40 soru): felsefe ve din kültürü ve ahlak bilgisi sorularından oluşmaktadır.

2024 Yılında Sözel Bölümlerin Listesi

Üniversitelerde sunulan 4 yıllık sözel bölümlerin detaylı listesi​​

Üniversitelerde sunulan 4 yıllık sözel bölümlerin detaylı listesi şu şekildedir:

Türkçe Öğretmenliği mezunları, ilkokul, ortaokul ve liselerde Türkçe öğretmeni olarak çalışabilirler.

Edebiyat mezunları, üniversitelerde araştırma görevlisi, akademisyen, uzman, gazeteci, editör, yazar, yayıncı gibi alanlarda çalışabilirler.

Tarih mezunları, üniversitelerde araştırma görevlisi, akademisyen, uzman, gazeteci, tarihçi, müze görevlisi gibi alanlarda çalışabilirler. Coğrafya mezunları, üniversitelerde araştırma görevlisi, akademisyen, uzman, jeomorfolog, harita mühendisi, meteoroloji uzmanı, turizm uzmanı gibi alanlarda çalışabilirler.

Felsefe mezunları, üniversitelerde araştırma görevlisi, akademisyen, uzman, filozof, sosyolog, psikolog, gazeteci, yazar gibi alanlarda çalışabilirler.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi mezunları, ilkokul, ortaokul ve liselerde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak çalışabilirler. 

Sosyoloji mezunları, üniversitelerde araştırma görevlisi, akademisyen, uzman, sosyolog, antropolog, sosyal hizmet uzmanı, gazeteci gibi alanlarda çalışabilirler.

İletişim mezunları, üniversitelerde araştırma görevlisi, akademisyen, uzman, gazeteci, iletişim uzmanı, reklamcı, halkla ilişkiler uzmanı gibi alanlarda çalışabilirler.

Reklamcılık mezunları, reklam ajanslarında, medya kuruluşlarında, işletmelerde reklamcı, halkla ilişkiler uzmanı, pazarlama uzmanı gibi alanlarda çalışabilirler.

Halkla İlişkiler mezunları, işletmelerde, kamu kurumlarında, medya kuruluşlarında halkla ilişkiler uzmanı, iletişim uzmanı, medya danışmanı, kriz iletişim uzmanı gibi alanlarda çalışabilirler.

Medya ve İletişim mezunları, medya kuruluşlarında, işletmelerde, kamu kurumlarında gazeteci, iletişim uzmanı, medya yapımcısı, medya eleştirmeni gibi alanlarda çalışabilirler.

Kültür ve İletişim mezunları, üniversitelerde araştırma görevlisi, akademisyen, uzman, kültürel araştırmacı, iletişim uzmanı, medya yapımcısı gibi alanlarda çalışabilirler.

Medya ve Görsel Sanatlar mezunları, medya kuruluşlarında, işletmelerde, kamu kurumlarında grafik tasarımcı, animatör, web tasarımcı, medya yapımcısı gibi alanlarda çalışabilirler.

Sözel bölümlerin öğretim süreleri ve puan türleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında sözel puan türüyle öğrenci alan bölümler, 2 ve 4 yıllık olmak üzere iki şekilde eğitim vermektedir. 2 yıllık sözel bölümler, öğrencilere temel düzeyde sözel beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu bölümlerde eğitim süresi 2 yıldır ve mezunlar ön lisans diploması almaktadır.

2 yıllık sözel bölümlerin bazı örnekleri şunlardır:

Aşçılık, Basın ve Yayıncılık, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Çağrı Merkezi Hizmetleri, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim, Reklamcılık 4 yıllık sözel bölümler, öğrencilere ileri düzeyde sözel beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu bölümlerde eğitim süresi 4 yıldır ve mezunlar lisans diploması almaktadır.

4 yıllık sözel bölümlerin bazı örnekleri şunlardır:

Antropoloji, Arkeoloji, Felsefe, Gazetecilik, Halkbilimi, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı Sözel bölümlere öğrenci alan puan türü, Sözel'dir. Bu puan türü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumlarında alınan puanların ağırlıklı ortalamasıyla hesaplanmaktadır. Sözel puan türüyle öğrenci alan bölümlerin taban puanları, her yıl ÖSYM tarafından açıklanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer almaktadır. Sözel bölümler, öğrencilere geniş bir kariyer yelpazesi sunmaktadır. Sözel bölümlerden mezun olan öğrenciler, kamu ve özel sektörde çeşitli alanlarda çalışabilmektedir.

Sözel Mesleklerin Geleceği ve Kariyer Olanakları

Sözel Mesleklerde İşe Yerleşme Oranları, Başlangıç Ücretleri ve İş Alanları​​

Sözel meslekler, iletişim, dil ve ifade becerileri gerektiren mesleklerdir. Bu meslekler, eğitim, medya, satış ve pazarlama gibi alanlarda yaygın olarak bulunur. Sözel mesleklerde işe yerleşme oranları, diğer mesleklere göre genel olarak daha yüksektir. Bunun nedeni, sözel beceriler gerektiren mesleklerin, teknolojik gelişmelerden daha az etkilenmesidir. Türkiye'de 2023 yılında yapılan bir araştırmaya göre, sözel mesleklerde işe yerleşme oranları şu şekildedir:

Eğitim: %85

Medya: %80

Satış ve pazarlama: %70 şeklindedir.

Sözel mesleklerde başlangıç ücretleri, mesleklere ve işyerlerine göre değişiklik gösterebilir. Ancak, genel olarak asgari ücret ile 21.000 TL arasında bir başlangıç ücreti beklenebilir. Sözel mesleklerde iş alanları, mesleklere göre değişiklik gösterebilir. Ancak, genel olarak şu iş alanlarında iş bulma imkânı bulur.

Gelecekte Popüler Olacak Sözel Meslekler ve Alanları

Gelecekte popüler olacak sözel meslekler ve alanları, teknolojik gelişmeler ve toplumsal değişimler doğrultusunda şekillenecektir. Bu kapsamda, özellikle aşağıdaki alanlara odaklanan sözel mesleklerin daha fazla talep göreceği tahmin edilmektedir.

Dijital pazarlama ve iletişim: Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte, dijital pazarlama ve iletişim alanında uzmanlaşmış kişilere olan ihtiyaç artacaktır. Bu alanda çalışan kişiler, markalar ve işletmeler için dijital kanallar üzerinden etkili pazarlama ve iletişim stratejileri geliştirecek ve uygulayacaklardır.

İçerik üretme: İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte, içerik üretme alanındaki iş imkanları da artmıştır. Bu alanda çalışan kişiler, web siteleri, bloglar, sosyal medya kanalları gibi farklı platformlar için içerik üretecektir.

Yazarlık: Yazarlık, her zaman popüler olan bir meslek olmuştur. Gelecekte de iyi bir dil bilgisine ve yazma yeteneğine sahip yazarlara olan ihtiyaç devam edecektir.

Araştırmacı ve danışman: Gelecekte, bilgi ve teknolojinin giderek daha önemli hale gelmesiyle birlikte, araştırmacı ve danışmanlara olan ihtiyaç artacaktır. Bu alanda çalışan kişiler, farklı konularda araştırma yapacak ve bu araştırmaları ilgili kişilere danışmanlık hizmeti olarak sunacaklardır.

Eğitimci: Gelecekte, bireylerin sürekli olarak yeni bilgiler öğrenme ve kendilerini geliştirme ihtiyacı artacaktır. Bu kapsamda, eğitimciler daha fazla talep görecektir.

Sözel Bölüm Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sözel bölümleri seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri, ilgi ve yeteneklerinizdir. Sözel bölümlerde ağırlıklı olarak dil, edebiyat, tarih, coğrafya, felsefe ve sosyoloji gibi dersler işlenir. Bu derslere karşı ilginiz ve yeteneğiniz varsa, sözel bölümler sizin için uygun olabilir. İlgi ve yeteneklerinizi belirlemek için kendinizi iyi tanımalısınız. Hangi derslerde daha başarılı oluyorsunuz? Hangi konularda daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsunuz? Hangi tür meslekleri yapmaktan zevk alırsınız? Bu soruların yanıtlarını vererek, ilgi ve yeteneklerinizi daha iyi anlayabilirsiniz.

Sözel bölümleri seçerken dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da kariyer hedeflerinizdir. Sözel bölümlerde mezun olduktan sonra yapabileceğiniz birçok farklı meslek bulunmaktadır. Örneğin, gazeteci, öğretmen, sosyolog, tarihçi, diplomat, dilbilimci, edebiyat öğretmeni, yazar gibi meslekler sözel bölümlerden mezun olanlar için uygundur.

 

Sözel Yeteneklerin Meslek Seçimindeki Rolü​​

Sözel yetenekler, kelimeleri anlama, kullanma ve üretme yeteneğidir. Bu yetenekler, bir kişinin yazılı ve sözlü iletişimini, okuma ve anlama becerisini, eleştirel düşünmesini ve yaratıcılığını etkiler. Sözel yetenekler, birçok meslekte önemli bir rol oynar. Bu meslekler arasında öğretmenler, gazeteciler, yazarlar, editörler, çevirmenler, pazarlamacılar ve satış temsilcileri yer alır. Sözel yetenekleri yüksek olan kişiler, bu mesleklerde başarılı olma olasılıkları daha yüksektir. Çünkü bu meslekler, kelimeleri etkili bir şekilde kullanmayı gerektirir.

Sözel (TS) Puanıyla Öğrenci Alan Bölümler ve Taban Puanları

2024 Yılında Sözel Puanıyla Öğrenci Alacak 4 Yıllık ve 2 Yıllık Bölümler​​​​

4 Yıllık Sözel Bölümler; Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Sosyoloji.

2 Yıllık Sözel Bölümler; Adalet, Aşçılık, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Çağrı Merkezi Hizmetleri, Çocuk Gelişimi, Dil ve Konuşma Terapisi, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Tasarımı, İnsan Kaynakları ve Yönetimi, Kültür ve Sanat Yönetimi, Kültürel Miras ve Turizm, Moda Tasarımı, Pazarlama, Reklamcılık Radyo, Televizyon ve Sinema, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sosyal Hizmetler, Spor Yöneticiliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Yönetim Bilişim Sistemleri.

Düşük Sözel Puanlı 4 Yıllık Bölümler; Gastronomi ve Mutfak Sanatları, İletişim ve Tasarımı (Ücretli) (İng.), Sinema ve Televizyon Reklamcılık (Ücretli) (İng.), Radyo, Televizyon ve Sinema Film Tasarımı ve Yönetimi (Burslu) (İng.). 

Düşük Sözel Puanlı 2 Yıllık Bölümler; Adalet, Aşçılık, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Çağrı Merkezi Hizmetleri, Çocuk Gelişimi, Dil ve Konuşma Terapisi, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık.

Not: Bölümlerin taban puanları, her yıl değişiklik gösterebilir.

Sözel Bölümlerin Taban Puanları ve Tercih Süreçleri

2023 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından TS puanıyla öğrenci alan bölümlerin taban puanları da belli oldu. Sözel puanıyla öğrenci alan bölümler, edebiyat, dil, tarih, felsefe, sosyoloji, ilahiyat, iletişim gibi alanları kapsamaktadır. 2 yıllık TS bölümleri, meslek yüksekokullarında bulunan bölümlerdir. Bu bölümlerin taban puanları, 4 yıllık bölümlere göre daha düşüktür. 2023 YKS sonuçlarına göre, TS puanıyla öğrenci alan 2 yıllık bölümlerin en düşük taban puanı 220, en yüksek taban puanı ise 315 olarak belirlenmiştir.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar için tercih süreci başlar. Tercih süreci, ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre yürütülür. Tercih yapmak için ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden tercih kılavuzuna erişmek gerekir. Kılavuzda, üniversitelerin, bölümlerin, kontenjanların ve taban puanların detayları yer almaktadır. Adaylar, tercihlerini kılavuzdaki bilgilere göre yapmalıdır.

Tercih yaparken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır: Adaylar, tercihlerini kendi puanları ve başarı sıralamaları doğrultusunda yapmalıdır.

Adaylar, tercihlerini yaparken üniversitelerin, bölümlerin ve kontenjanların özelliklerini iyi araştırmalıdır.

Adaylar, tercihlerini yaparken üniversitelerin, bölümlerin ve kontenjanların bulunduğu şehirleri de göz önünde bulundurmalıdır.

Tercih sonuçları, ÖSYM tarafından belirlenen tarihte açıklanacaktır.

Sözel bölümlerin iş imkanları nelerdir?

Sözel bölümlerin iş imkanları oldukça geniştir. Sözel bölüm mezunları, eğitim, medya, iletişim, siyaset, kültür ve sanat gibi alanlarda kariyer yapabilirler.

Sözel bölümlere yerleşmek için kaç net gerekir?

 Sözel bölümlere yerleşmek için gereken net sayısı, her yıl değişkenlik gösterir. Ancak genel olarak, 200-250 net arasında bir netle sözel bölümlere yerleşmek mümkündür. 

Sözel bölümlerin puan türü nedir?

Sözel bölümlerin puan türü, TYT ve YKS'de Türkçe, Sosyal Bilimler 1 ve Sosyal Bilimler 2 testlerinin ağırlıklı puan türüdür.

Sözel bölümlerin maaşları ne kadardır? Sözel bölümlerin maaşları, bölüme göre ve işyerine göre farklılık göstermektedir. Ancak genel olarak, sözel bölümlerin mezunları, iyi bir eğitim ve tecrübeye sahip oldukları takdirde, iyi bir maaş elde edebilmektedirler.

Sözel bölümlere nasıl hazırlanılır? Sözel bölümlere hazırlanmak için, öncelikle sözel derslerin temel konularını iyi öğrenmek gerekmektedir. Bu konular, dil bilgisi, paragraf bilgisi, cümle bilgisi ve anlam bilgisi gibi konuları içermektedir. Ayrıca, sözel bölümlere hazırlanırken, bol bol soru çözmek de önemlidir.

Sözel bölümler ve mesleklerle ilgili son düşünceler ve öneriler

Sözel bölüm okumak, kişinin ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre doğru bir tercih olduğu takdirde, oldukça avantajlı bir seçim olabilir. Sözel bölümler, genellikle dil, edebiyat, tarih, coğrafya, felsefe, sosyoloji, iletişim gibi konuları kapsayan bölümlerdir. Bu bölümlerden mezun olan öğrenciler, genellikle medya, eğitim, danışmanlık, halkla ilişkiler gibi alanlarda iş bulabilirler.

İlgi alanlarına ve yeteneklerine uygun bir bölüm seçen öğrenciler, üniversite eğitimi sırasında ve sonrasında daha başarılı olurlar. Sözel bölümler, genellikle yaratıcılık ve iletişim becerileri gerektiren bölümlerdir. Bu beceriler, günümüz iş dünyasında önemli bir avantajdır. Sözel bölümlerden mezun olan öğrenciler, farklı iş alanlarında iş bulma şansına sahiptirler.

Sözel bölümlerden mezun olan öğrenciler için kariyer planlama yaparken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır:

İlgi alanlarınızı ve yeteneklerinizi belirleyin.

Sözel bölümlerin iş imkanlarını araştırın.

Kariyer hedeflerinize uygun bir bölüm seçin.

Üniversite eğitiminiz boyunca kendinizi geliştirin.

Sözel bölümlerden mezun olan öğrenciler, ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre geniş bir yelpazede meslek seçeneğine sahip olabilirler.

Kariyer planlama yaparken dikkatli bir şekilde araştırma yapmak ve hedeflerinize uygun bir bölüm seçmek önemlidir.

Paylaş :
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.